Valitse sivu

Prospect on eurooppalaisen yhteistyön tuloksena syntynyt innovatiivinen koulutusohjelma ja vertaisryhmämalli. FinFamin Prospect-vertaisryhmätoiminta avaa uusia näköaloja henkilöille, joilla on omakohtaisia kokemuksia mielenterveyskuntoutujan omaisena tai läheisenä. 

 Prospect-vertaisryhmä vastaa omaisten omiin tarpeisiin. Se auttaa omaisia lisäämään itseluottamustaan sekä antaa selviytymisvalmiuksia. Ryhmän myötä omaisten jaksaminen ja elämänhallinnan tunne lisääntyy. Samalla omaisten elämänlaatu paranee.

 

Finfami_Prospect_esite-valmis

Pin It on Pinterest